Pakeisti slaptažodį

APMOKĖJIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB Vasaroja priklausančių arba administruojamų apartamentų, nurodytų puslapyje www.vasaroja.lt internetinėje svetainėje, paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • UAB “Vasaroja” internetiniame puslapyje vasaroja.lt pateikiami apartamentai – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo paslaugos.
 • Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato UAB “Vasaroja” svečių pareigas ir teises naudojantis UAB “Vasaroja” paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 • Šios taisyklės yra privalomos visiems apartamentų sveč
 • Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Kiekvienas svečias, užsisakydamas ir registruodamasis UAB “Vasaroja” apartamentuose, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako UAB “Vasaroja”apartamentuose užsiregistravęs asmuo.
 • Asmenims, kurie nesutinka laikytis UAB “Vasaroja” apartamentų taisyklių paslaugos nėra teikiamos.
 • Saugumui užtikrinti UAB “Vasaroja” apartamentų bendro naudojimo patalpos ir erdvės stebimos vaizdo kameromis.
 • UAB “Vasaroja” apartamentų svečias privalo atlyginti padarytą žalą apartamentų savininko turtui bei tretiesiems asmenimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

 

REZERVACIJOS TAISYKLĖS

 

 • Trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali būti atliekama pasinaudojant rezervacine sistema, telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais (booking.com, www.airbnb.com, www.traum-ferienwohnungen.de, www.priejuros.lt ir kt. kanaluose).
 • Rezervuojant trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu, individualus svečias, privalo nurodyti atvykstančių svečių skaičių, pageidaujamo kambario kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą bei kitus pageidavimus.
 • UAB “Vasaroja”, gavusi teikiamų paslaugų rezervaciją, elektroniniu paštu pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamus rezervuoti apartamentus, nurodydama sumokėti reikalaujamą išankstinę sąskaitą už rezervuotas paslaugas.
 • UAB “Vasaroja”, gavusi teikiamą paslaugų rezervaciją, kitais pardavimo kanalais, vykdo apartamentų nuomą pagal tų pardavimo kanalų nustatytas taisykles.
 • Gavusi svečio išankstinės sąskaitos apmokėjimą už rezervuotus apartamentus, UAB “Vasaroja” elektroniniu paštu patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją. Rezervacija, kuri yra apmokėta, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato UAB “Vasaroja”, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.
 • UAB “Vasarojos” teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su UAB “Vasaroja”.
 • Negarantuota rezervacija – tai UAB “Vasaroja” teikiamų paslaugų rezervacija, kuri nėra apmokė
 • Negarantuota rezervacija – tai UAB “Vasaroja” teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris. Negarantuotas UAB “Vasaroja” teikiamų paslaugų rezervacijas UAB “Vasaroja” laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia UAB “Vasarojai” jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14.00 val. Pasibaigus šiam terminui, UAB “Vasaroja” turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.
 • Sutartis dėl UAB “Vasaroja” teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka UAB “Vasarojai” nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas teikiamas paslaugas ir/arba UAB “Vasaroja” patvirtina rezervaciją, suteikdami jai patvirtinimo numerį;
 • Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik tada, kai jis yra patvirtinamas raštu.

 

 

REZERVACIJOS ATŠAUKIMO TVARKA

 

 • Ne sezono metu(rugsėjo – gegužės mėnesiais imtimai) panaikinus rezervavimą likus ne mažiau kaip 30 dienų iki numatyto atvykimo, rezervacijos atšaukimas nemokamas. UAB “Vasaroja” privalo per 14 dienų gražinti visą sumokėtą avansą. Panaikinus rezervavimą likus mažiau kaip 30 dienų iki numatyto atvykimo, avansas lieka UAB “Vasarojai”. Panaikinus rezervaciją šiuo atveju prarandama visa sumokėto avanso suma.
 • Sezono metu(birželio – rugpjūčio mėnesiais imtinai) panaikinus rezervavimą likus ne mažiau kaip 14 dienų iki numatyto atvykimo, rezervacijos atšaukimas nemokamas. UAB “Vasaroja” privalo per 14 dieną gražinti visą sumokėtą avansą. Panaikinus rezervavimą likus mažiau kaip 14 dienų iki numatyto atvykimo, avansas lieka UAB “Vasarojai”. Panaikinus rezervaciją šiuo atveju prarandama visa sumokėto avanso suma.
 • Administracijos darbas:
  • UAB “Vasaroja” administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti UAB “Vasaroja” svečią(-ius) į kitus apartamentus (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
  • Administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti UAB “Vasaroja” apartamentų svečią(-ius) nepranešus iš anksto, jei yra keliama grėsmė kitiems gyventojams;
  • UAB “Vasaroja” apartamentų svečių daiktų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.;
  • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka;
  • UAB “Vasaroja” neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;
  • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. Esant poreikiui iškviečia greitąją pagalbą;
  • UAB “Vasaroja” administracijai yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie svečius, tretiems asmenims, be svečio sutikimo;
  • UAB “Vasaroja” svečiui paprašius atsarginio rakto, administratorius būtinai turi jį identifikuoti;
  • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros UAB “Vasaroja” apartamentuose ir bendrose erdvė
 • Nenugalima jėga (force majeure): Šalių atsakomybę už sutarties dėl UAB “Vasaroja” teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.
 • Atvykimo ir išvykimo laikas
  • UAB “Vasaroja” svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į UAB “Vasaroja” apartamentus nuo 15.00 val.;
  • Apartamentuose įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš UAB “Vasaroja” apartamentų. Pametus arba sugadinus kambario raktą, taikoma bauda – 50 eurų;
  • UAB “Vasaroja” svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš UAB “Vasaroja” apartamentų iki 12.00 val.;
  • Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti UAB “Vasaroja” administraciją.
  • Jeigu svečias iš UAB “Vasaroja” apartamentų išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;
  • Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas UAB “Vasaroja” esančias saugomas patalpas;
  • Jei su UAB “Vasaroja” yra sudaryta sutartis “Apartamentų nuomos paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;
  • UAB “Vasaroja” apartamentuose gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta UAB “Vasaroja” administracijai atvykimo metu. Jeigu apartamentuose apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta UAB “Vasaroja” apartamentų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią UAB “Vasarojai” mokamas papildomas mokestis;
  • Atsivesti pašalinius asmenis į UAB “Vasaroja” apartamentus galima tik prieš tai perspėjus UAB “Vasaroja” administraciją.
  • UAB “Vasaroja” pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis poilsio namų  vidaus tvarko taisyklė

KILUS KLAUSIMAMS SUSISIEKITE:

Pervalkos g. 6-14, LT-93104 Neringa

+370 610 44856

info@vasaroja.lt

This site is registered on wpml.org as a development site.